نخستین جلسه توجیهی آموزشی طرح بانویار شهرستان گالیکش برگزار شد


نخستین جلسه توجیهی آموزشی طرح بانو یار با حضور دهیاران روستاهای قلی تپه ، خمبرآباد ، حسین آباد ، پاسنگ پائین و مشاور امور بانوان و اشتغال فرمانداری در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گالیکش برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گالیکش، عرازوردی چرکزی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای گالیکش در این جلسه اظهار کرد: طرح بانویار با هدف توانمند سازی مهارتی منجر به اشتغال بانوان روستاها و با هدف ممانعت از مهاجرت روستائیان به شهر در روستاهای هدف برگزار خواهد شد.
پارسیانی مشاور امور بانوان و اشتغال فرمانداری نیز آمادگی فرمانداری را جهت همکاری در خصوص عملیاتی نمودن این طرح اعلام نمود.
دهیاران حاضر در جلسه نیز با توجه به معضل مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و آسیب های حین و پس از بازگشت از مهاجرت و همچنین ایجاد انگیزه در بانوان برای ایجاد اشتغال در روستاها، به اجرای این طرح در روستاها تاکید نمودند .
 
تعداد بازدید کل :‌434
شنبه 14 تیر سال 1399
مصادف با 1441/11/13 هجری قمری
مصادف با 2020/07/04 میلادی

: مناسبت امروز
- روز قلم