بیش از 530 نفر از ابتدای سال تاکنون در آزمون های سنجش مهارت این مرکز شرکت کردند


چهارمین مرحله از آزمون های هماهنگ در روز پنجشنبه 31 مرداد ماه  در مرکز آموزش فنی و حرفه ای گالیکش برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گالیکش ،امینی رئیس این مرکز گفت: در این آزمون تعداد 111 نفر از کارآموزان بخش دولتی و بخش خصوصی ( آموزشگاههای آزاد شهرستان) در حرفه های آموزشی مختلف شرکت نمودند.
وی در ادامه بیان کرد: در این آزمون تعداد 20 نفر آقا و 91 نفر خانم حضور داشتند.
امینی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون تعداد 539 نفر پس از گذراندن دوره های آموزشی، طی چهار مرحله در این آزمون ها شرکت کردند.
شایان ذکر است تا پایان سال 6 مرحله آزمون هماهنگ دیگر درمراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر کشور برگزار خواهد شد.
 
تعداد بازدید کل :‌202
چهارشنبه 7 اسفند سال 1398
مصادف با 1441/07/02 هجری قمری
مصادف با 2020/02/26 میلادی

: مناسبت امروز
-