دوره آموزشی کارآفرینی برای دهیاران بخش مرکزی شهرستان اجرا شد


با هدف آشنایی دهیاران بخش مرکزی شهرستان گالیکش با کارآفرینی و ایجاد کسب و کار، دوره آموزشی کارآفرینی در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گالیکش،امینی رئیس این مرکز گفت: در این دوره آموزشی تعداد 35 نفر از دهیاران بخش مرکزی شهرستان با هدف آشنایی با کارآفرینی و کسب و کار، حضور داشتند.
وی در ادامه گفت: مهمترین موارد اشاره شده در این دوره آموزشی نحوه کارآفرینی بر اساس ظرفیت هر روستا و نحوه کارگروهی و هدفگذاری برای دهیاران روستاهای شهرستان بود.
امینی همچنین گفت: به منظور ایجاد زمینه لازم و مساعد به جهت تحقق کارآفرینی و ایجاد کسب و کار در روستاها، نیازسنجی آموزشی برای روستاها جهت برگزاری دوره های مهارتی مورد نیاز روستائیان اجرا می شود.
 
تعداد بازدید کل :‌211
چهارشنبه 7 اسفند سال 1398
مصادف با 1441/07/02 هجری قمری
مصادف با 2020/02/26 میلادی

: مناسبت امروز
-