کارشناس آموزش در صنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان از دوره های مهارت آموزی در محیط کار واقعی مرکز گالیکش بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گالیکش ، امینی رئیس مرکز گفت: در راستای نظارت بر نحوه اجرای دوره های مهارت آموزی در محیط کار واقعی ، کریم زاده کارشناس آموزش در صنایع اداره کل از کارگاه های ثبت شده در این طرح بازدید کرد.
وی در ادامه افزود: در این بازدید از 4 کارگاه شامل کارگاه های تعمیر لوازم خانگی ، درب و پنجره سازی پروفیل آهنی و پیرایشگر مردانه واقع در شهر گالیکش و نیز از کارگاه تعمیرموتور سیکلت واقع در روستای ینقاق بازدید شد.
شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 40 نفر در دوره های مهارت آموزی در محیط کار واقعی شرکت کرده که از این تعداد در پایان دوره تعداد 16 نفر موفق به اخذ گواهینامه مهارت شدند .
 
تعداد بازدید کل :‌345
سه شنبه 8 مهر سال 1399
مصادف با 1442/02/11 هجری قمری
مصادف با 2020/09/29 میلادی

: مناسبت امروز
- روز بزرگداشت مولوی