یادداشت تخصصی به قلم قربان دردی امینی داشلی برون رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گالیکش با موضوع مهارت آموزی


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان،قربان دردی امینی داشلی برون رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گالیکش به مناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت یادداشت تخصصی با موضوع مهارت‌آموزی ارائه کرد.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:

تجهيز و تخصيص مطلوب سرمايه انساني و بكارگيري دانش در اقتصاد عنصري تعيين كننده در كميت و كيفيت رشد اقتصادي است. تجهيز استعدادهاي انساني از طريق آموزش و مهارت آموزي توأم با بكارگيري اين نيروها امري مهم براي هر كشور محسوب مي گردد. يكي از مباحث قابل تأمل مشاغل در آينده، چالش هاي ناشي از عدم تطابق مهارت ها، تحصيلات و دانش شاغلين و افراد جوياي كار با نيازهاي بازار با توجه به تغييرات فناوري است. لذا تحليل و پيش بيني نيازهاي مهارتي و برنامه ريزي و اجراي دوره هاي حرفه اي مهارت آموزي و ديگر راهبردهاي مهارتي نقش بسيار مهمي در ساختار بازار كار و امنيت شغلي خواهد داشت.
اينجانب نيز هفته ملي مهارت و 6 مرداد روز ملي كارآفريني و آموزش هاي فني و حرفه اي را به همكاران و مربيان زحمتكش در بخش دولتي، موسسين، مديران و مربيان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد، كارآفرينان، كارآموزان و حاميان آموزش هاي فني و حرفه اي و كارآفريني تبريك و تهنيت عرض مي نمايم.
 
تعداد بازدید کل :‌101
چهارشنبه 7 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/11 هجری قمری
مصادف با 2020/10/28 میلادی

: مناسبت امروز
-