بیش از 100 نفر در شهرستان گالیکش موفق به دریافت گواهینامه مهارت شدند


قربان دردی امینی داشلی برون رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گالیکش از آموزش به 85 نفر در بخش دولتی در 6 ماهه اول سال 1399 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گالیکش، امینی، رئیس مرکز گفت: این آموزش ها در قالب 20 دوره آموزشی برای گروه های هدف، متقاضیان مهارت آموزی ، زنان سرپرست خانوار ، زنان خانه دار ، کارگاه ثابت شهری و مهارت آموزی در محیط کار واقعی اجرا شده است.
امینی افزود: در خوشه صنعت 29 نفر ، در خوشه خدمات 1 نفر ، در خوشه فرهنگ و هنر 40 نفر و در خوشه کشاورزی 15 نفر، عملکرد آموزشی این مرکز در بخش دولتی بوده است .
وی همچنین گفت:  تعداد 16 نفر در واحدهای صنفی شهرستان در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، آموزش های مهارتی را کسب کردند.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گالیکش افزود: تعداد افراد اشتغال یافته و ثبت شده در سامانه رصد اشتغال 15 نفر می باشد.
در ادامه امینی گفت: در 6 ماهه اول سالجاری در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان گالیکش ، 144 نفر آموزش مهارتی را در حوزه های مختلف کسب کردند که از این تعداد 126 نفر زن و 18 نفر مرد بوده است.
وی افزود: عملکرد آموزشی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در خوشه صنعت 3 نفر ، خوشه خدمات 139 نفر و خوشه فرهنگ و هنر 2 نفر بوده است.
امینی اشاره کرد: در مجموع مهارت آموزان بخش دولتی و خصوصی در 6 ماهه اول سال تعداد 115 نفر موفق به دریافت گواهینامه مهارت شدند و همچنین از مجموع 36 نفر از شاغلین صنعت ساختمان که در آزمون شرکت کرده اند تعداد 11 نفر موفق به اخذ پروانه مهارت شدند.


 
تعداد بازدید کل :‌22
چهارشنبه 7 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/11 هجری قمری
مصادف با 2020/10/28 میلادی

: مناسبت امروز
-